enhet konvertering, Unit Conversion
enhet konvertering:
  Valutakalkulator,Valutakurs
  BMI kalkulator(kg/cm)
  BMI kalkulator(pound/fot)
  lengde konvertering
  vekt masse konvertering
  Konverter Volum
  temperatur konvertering
  Konverter Område
  press konvertering
  Konverter Energi
  Konverter Power
  force konvertering
  Konverter Tid
  Konverter Vinkel
  Konverter Drivstofforbruk
  nummer konvertering
  hastigheten i konverteringen
  tetthet konvertering
  Konverter strøm
temperatur konvertering

Fra:


Til:


Resultat:temperatur konvertering,Temperature Conversion:
Celsius [°C]   , Fahrenheit [°F]   , Kelvin [K]   , Rankine [°R]   , Reaumure [°r]   ,


installere gratis enhet konvertering!

Installer enhet konvertering:
Velg farge:
Fra:
Til:
Resultat:
temperatur konvertering

enhet konvertering, Unit Conversion:
 • force konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion
  enhet konvertering, Unit Conversion: Metric conversion - Imperial and Metric online Calculator Metric conversion is a free online calculator for converting metric and imperial units of length, weight, speed, temperature, time, volume, area, power and energy
 • lengde konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion
  lengde konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion enhet konvertering, Unit Conversion English Français Deutsch Español 日本語 繁體 简体 Português Italiano Русский हिन्दी ไทย Indonesia Filipino Nederlands Dansk Svenska Norsk Ελληνικά Polska Türkçe العربية
 • kraft konvertering,Enhetsomvandling, Unit Conversion
  Omzetten Power,Omrekening, Unit Conversion Konverter Vinkel Unit Conversion Unit Conversion Konvertera Power,Enhetsomvandling, Unit Conversion Konverter Power,enhet konvertering, Convert kcal hr to kilowatt - Conversion of Measurement Units Convert kcal hr to kilowatt - Conversion of Measurement Units You can do the reverse unit conversion from
 • Temperatur Conversion - Celsius
  Temperatur Celsius, Fahrenheit, Kelvin The degree Celsius (symbol C or 1 ℃) is the unit of the Celsius temperature scale, which is a derived unit of the international system of units, introduced in 1948 His name is a reference to the Swedish astronomer and physicist Anders Celsius, inventor in 1742 of one of the first centigrade temperature scale
 • Temperatur Omvandling - Celsius - Konvertera
  Temperatur Celsius, Fahrenheit, Kelvin The degree Celsius (symbol C or 1 ℃) is the unit of the Celsius temperature scale, which is a derived unit of the international system of units, introduced in 1948 His name is a reference to the Swedish astronomer and physicist Anders Celsius, inventor in 1742 of one of the first centigrade temperature scale
 • Temperatur konvertering - Metric Conversion charts and . . .
  En temperatur skillnad på 1 grad C är likvärdig med en temperatur skillnad på 1,8 °F Fahrenheit Fahrenheit är en termodynamisk temperatur skala, där vattnets fryspunkt är 32 grader Fahrenheit (°F) och kokpunkten är 212 °F (vid ett standard lufttryck) Detta sätter vattnets kokpunkt och fryspunkt exakt 180 grader isär
 • Temperature Converter
  Complete list of temperature units for conversion kelvin [K] 1 Celsius [°C] = 274 15 kelvin [K] Celsius to kelvin, kelvin to Celsius 1 Fahrenheit [°F] = 255 9277777778 kelvin [K] Fahrenheit to kelvin, kelvin to Fahrenheit 1 Rankine [°R] = 0 5555555556 kelvin [K] Rankine to kelvin, kelvin to Rankine
 • Konvertere liter til mikroliter - Volum enheter . . .
  Med dette online volum enheter konvertering kalkulator, kan du konvertere liter til mikroliter enkelt og raskt, og omvendt
 • unit-converter. org - Enhed konvertering: Temperatur
  Konverter af Temperatur: Metrisk, amerikanske og SI måleenheder som °C,Grader Celsius,K,Kelvin,°F,Grader Fahrenheit,°Ré,Grader R,°Ra,Grader Rankine,°Rø,Grader
 • enhedskonvertering,enhedskonvertering, Unit Conversion . . .
  enhedskonvertering,enhedskonvertering, Unit Conversion force konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion Metric conversion is a free online calculator for converting metric and imperial units of length, weight, speed, temperature, time, volume, area, power and energy;

enhet konvertering ©2005-2009
| Currency Exchange Rate widget |為替レート |Wechselkurse, Währungsrechner