enhet konvertering, Unit Conversion
enhet konvertering:
  Valutakalkulator,Valutakurs
  BMI kalkulator(kg/cm)
  BMI kalkulator(pound/fot)
  lengde konvertering
  vekt masse konvertering
  Konverter Volum
  temperatur konvertering
  Konverter Område
  press konvertering
  Konverter Energi
  Konverter Power
  force konvertering
  Konverter Tid
  Konverter Vinkel
  Konverter Drivstofforbruk
  nummer konvertering
  hastigheten i konverteringen
  tetthet konvertering
  Konverter strøm
vekt masse konvertering

Fra:


Til:


Resultat:

vekt masse konvertering,Weight_Mass Conversion:
kilogram [kg]   , tonn [t]   , gram [g]   , karat [ct]   , pound (US, UK) [lb, lbs]   , pound (Troy, edelt metall)   , unse [g]   , ounce(troy,edelt metall)   , tonn, lang (UK)   , tonn, kort (US)   , grain   , cental   , hundredweight (US)   , hundredweight (UK)   , slug (g-pound)   , stein   , Jordens masse   , solmasse   ,

lengde konvertering,Length Conversion:
meter [m]   , kilometer [km]   , hectometer [hm]   , Decimeter [dm]   , centimeter [cm]   , millimeter [mm]   , mikrometer [um]   , nanometer [nm]   , picometer [pm]   , angstrom [A]   , tomme [in]   , fot (US) [ft]   , yard [yd]   , mile(internasjonalt)[mi]   , du(=mil)   , mil   , nautisk mil   , nautisk mil (UK)   , em (Pica)(=1/6tomme)   , Parsec [pc]   , hånd   , astronomisk enhet   , lysår   , Barleycorn(=1/3 tomme)   , cable(marine enhet)   , kjetting   , ell (UK stoff unit)   , favn [fath]   , furlong   ,

Konverter Volum,Volume Conversion:
liter [l,L]   , liter (1901-1964)   , cubic decimeter[dm^3]   , cubic decameter[dam^3]   , kubikkmeter [m^3]   , deciliter   , centiliter   , kubikk centimeter[cm^3]   , milliliter   , kubikk millimeter[mm^3]   , acre fot   , kubikkyard [yd^3]   , kubikk fot [ft^3]   , cubic inch [in^3]   , gallon (UK)   , gallon (US dry)   , gallon(US)   , fat (olje)   , barrel (UK)   , barrel (US)   , fluid ounce (UK)   , fluid ounce (US)   , pint (UK)   , pint (US dry)   , pint (US)   , quart (UK)   , quart (US dry)   , quart (US)   , cup (US)   , cup (metrisk)   , cup (UK)   , Tabellen skje (US)   , Tabellen skje (metrisk)   , table spoon (UK)   , te skje (US)   , te skje (metrisk)   , tea spoon (UK)   ,

temperatur konvertering,Temperature Conversion:
Celsius [°C]   , Fahrenheit [°F]   , Kelvin [K]   , Rankine [°R]   , Reaumure [°r]   ,

Konverter Område,Area Conversion:
kvadratmeter   , kvadratkilometer   , hektar [ha]   , are   , kvadratcentimeter[cm^2]   , kvadrat millimeter   , acre [ac]   , square mile   , Square yard   , kvadratfot (US,UK)   , kvadratfot(US undersøkelsen)   , kvadrattomme   , kvadrat rod   , Rundskrivet tomme   , rood   , township   ,

press konvertering,Pressure Conversion:
pascal [Pa]   , Kilopascal [kPa]   , hektoPascal [hPa]   , meganewton/kvadrat millimeter   , meganewton/kvadratmeter   , Kilonewton/kvadrat millimeter   , kilonewton/kvadratmeter   , newton/kvadrat millimeter   , newton/kvadratcentimeter   , newton/kvadratmeter   , bar   , millibar   , kilogram kraft/kvadratcentimeter   , kilogram kraft/kvadratmeter   , tonn/kvadratcentimeter   , tonn/kvadratmeter   , tonn(UK)/kvadratfot   , tonn(UK)/kvadrattomme   , tonn(US)/kvadratfot   , tonn(US)/kvadrattomme   , pound/kvadrattomme   , pound/kvadratfot   , centimeter av kvikksølv   , millimeter kvikksølv   , tomme kvikksølv   , meter vann   , centimeter vann   , millimeter vann   , foten av vann   , tomme vann   , poundal/kvadratfot   , kip-force/kvadrattomme   , torr (mm Hg 0°C)   , atmosfære [atm]   ,

Konverter Energi,Energy Conversion:
Joule [J]   , gigajoule [GJ]   , megajoule [MJ]   , kilojoule [kJ]   , watt andre [Ws]   , kilowattime [kWh]   , watt hour [Wh]   , newton meter [Nm]   , calorie (IT)   , calorie (th)   , calorie( mean)   , calorie (15C)   , calorie (20C)   , calorie(ernæringsmessige)   , kilocalorie (IT)   , kilocalorie (th)   , Btu (th)   , Btu (mean)   , Celsius varme enhet   , elektron volt [eV]   , hestekrefter time   , kilogram meter   , fot-pound [ft.lbf]   , tomme -pound [in.lbf]   , therm   , erg   , foot poundal   ,

Konverter Power,Power Conversion:
watt [W]   , gigawatt [GW]   , megawatt [MW]   , kilowatt [kW]   , joule/time   , joule/minutt   , joule/andre   , calorie (th)/time   , calorie(th)/minutt   , calorie(th)/andre   , kilocalorie(th)/time   , kilocalorie(th)/minutt   , kilogram meter/time   , kilogram meter/minutt   , fot-pound/minutt   , fot-pound/andre   , hestekrefter(elektrisk)   , hestekrefter(internasjonalt)   , hestekrefter (vann)   , hestekrefter (metrisk)   , Btu/time   , Btu/minutt   , Btu/sekund   ,

force konvertering,Force Conversion:
newton [N]   , meganewton [MN]   , Kilonewton [kN]   , sthene (=kN)   , dyne   , tonn kraft   , tonn kraft (UK)   , tonn kraft (US)   , kilogram kraft   , pound force   , kip   , poundal   ,

Konverter Tid,Time Conversion:
andre [s]   , femtosecond [fs]   , picosecond [ps]   , nanosekund [ns]   , mikrosekund [us]   , millisekund [ms]   , minutt [min]   , time   , dag [d]   , uke   , måned   , Synodisk måned   , år [y]   , siderisk år   , julian år   , skuddår   , tropiske år   , fjorten dager   , millennium   , århundre   , tiår   , shake   ,

Konverter Vinkel,Angle Conversion:
sirkel   , grad   , gon   , grad   , mil (Nato)   , mil (Sovjetunionen)   , mil (Sverige)   , bue minutt   , arc second   , radian   , revolusjon   , turn   , oktanten   , kvadrant   , sekstanten   , sign   ,

Konverter Drivstofforbruk,Fuel_Consumption Conversion:
gallon (UK)/100 mile   , gallon (US)/100 mile   , kilometer/liter (km/l)   , liter / 100 kilometer   , liter/meter   , mile/gallon (UK)(mpg)   , mile/gallon (US)(mpg)   ,

nummer konvertering,Number Conversion:
byte   , bit   , kilobit [Kb]   , kilobyte [KB]   , megabit [Mb]   , megabyte [MB]   , gigabit [Gb]   , gigabyte [GB]   , terabit [Tb]   , terabyte [TB]   , petabit [Pb]   , petabyte [PB]   , exabit [Eb]   , exabyte [EB]   ,

hastigheten i konverteringen,Speed Conversion:
meter/andre [m/s]   , meter/minutt   , meter/time   , centimeter/andre   , centimeter/minutt   , kilometer/andre   , kilometer/time   , mile/andre   , mile/minutt   , mile/time   , tomme/andre   , tomme/minutt   , fot/andre   , fot/minutt   , fot/time   , yard/andre   , yard/minutt   , yard/time   , knot   , nautisk mil/time   , Mach tall   , lysets hastighet   ,

tetthet konvertering,Density Conversion:
gram/kubikk centimeter   , gram/liter   , gram/milliliter   , kilogram/kubikkmeter   , kilogram/liter   , megagram/kubikkmeter   , milligram/milliliter   , Milligram/liter   , unse/cubic inch   , unse/gallon (UK)   , unse/gallon (US)   , pound/cubic inch   , pound/kubikk fot   , pound/gallon (UK)   , pound/gallon (US)   , korn/gallon (UK)   , korn/gallon (US)   , tonn/kubikkmeter   , tonn(UK)/kubieke yard   , tonn(US)/kubieke yard   , slug/kubikk fot   ,

Konverter strøm,Electric_Current Conversion:
ampere [A]   , teraampere   , gigaampere   , megaampere   , kiloampere [kA]   , milliampere [mA]   , milliamp   , microampere   , nanoampere   , picoampere   , abampere [abA]   , volt/ohm   , watt/volt   , Coulomb/andre   , siemens volt   , weber/henry   , biot [Bi]   , EMU of current   , ESU of current   , franklin/andre   , Gaussian strøm   , gilbert [Gi]   , statampere [stA]   ,


installere gratis enhet konvertering!

Installer enhet konvertering:
Velg farge:
Fra:
Til:
Resultat:
vekt masse konvertering

enhet konvertering, Unit Conversion:
 • vekt masse konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion
  vekt masse konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion enhet konvertering, Unit Conversion English Français Deutsch Español 日本語 繁體 简体 Português Italiano Русский हिन्दी ไทย Indonesia Filipino Nederlands Dansk Svenska Norsk Ελληνικά Polska Türkçe العربية
 • vekt masse konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion
  vekt masse konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion vekt masse konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion enhet konvertering, Unit Conversion English Français Deutsch Español 日本語 繁體 简体 Português Italiano Русский हिन्दी ไทย Indonesia Filipino Nederlands Dansk Svenska Norsk Ελληνικά Polska Türkçe العربية
 • enhedskonvertering, Unit Conversion
  vægt masse konvertering,enhedskonvertering, Unit Conversion Konvertera Area,Area Conversion: kvadratmeter , kvadratkilometer , hektar Unit Conversion Konverter Power,enhet konvertering, Convert kcal hr to kilowatt - Conversion of Measurement Units Convert kcal hr to kilowatt - Conversion of Measurement Units You can do the reverse unit; vekt
 • Vekt måleenhet: proton mass - Vekt enheter konvertering . . .
  Proton mass er en målenhet som brukes av vekt lære mer informasjon og detaljer om proton mass, inkludert symbolet, skaleringsfaktoren, kategori, prøve konverteringer, etc
 • Omrekening,Omrekening, Unit Conversion
  Omrekening, Unit Conversion English Français Deutsch Español Unit Conversion vekt masse konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion vekt masse konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion enhet konvertering, Unit Conversion: Metric conversion - Imperial and Metric online Calculator Metric conversion is a free
 • Valutakurser, Vekselkurser, Valutaomregner
  Thailand Baht Exchange Rate, Currency Exchange Rate, Currency Converter, Exchange Rate Widget, Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget enhet konvertering, Unit Conversion
 • Omrekening,Omrekening, Unit Conversion
  Omzetten Volume,Omrekening, Unit Conversion Omzetten Volume,Omrekening, Unit Conversion Konvertera Volym,Enhetsomvandling, Unit Conversion Konvertera Volym,Enhetsomvandling, Unit Conversion OnlineConversion com - Official Site Online Conversion is a resource for weights, measures, calculators, converters vekt masse konvertering,enhet
 • Vekt måleenhet: uns - Vekt enheter konvertering kalkulator
  Uns er en målenhet som brukes av vekt lære mer informasjon og detaljer om uns, inkludert symbolet, skaleringsfaktoren, kategori, prøve konverteringer, etc
 • enhedskonvertering, Unit Conversion
  vekt masse konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion vekt masse konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion enhet konvertering, Unit Conversion English Français Deutsch Español 日本語 繁體 简体 Português Italiano Русский हिन्दी ไทย Indonesia Filipino Nederlands Dansk Svenska Norsk Ελληνικά
 • Conversion table grams to pounds and ounces - whitsun. info
  Weight Calculator A simple app allows you to convert between units of weight Grams to Kilograms Grams to Milligrams Grams to Ounces Grams to Pounds Konvertering av Metric og keiserlige enheter som centimeter, kilometer, inches, føtter, acres, miles, meter, tonn, ounces, pounds, liter, gallons og pints enhet konvertering, Unit Conversion

enhet konvertering ©2005-2009
| Currency Exchange Rate widget |為替レート |Wechselkurse, Währungsrechner