enhet konvertering, Unit Conversion
enhet konvertering:
  Valutakalkulator,Valutakurs
  BMI kalkulator(kg/cm)
  BMI kalkulator(pound/fot)
  lengde konvertering
  vekt masse konvertering
  Konverter Volum
  temperatur konvertering
  Konverter Område
  press konvertering
  Konverter Energi
  Konverter Power
  force konvertering
  Konverter Tid
  Konverter Vinkel
  Konverter Drivstofforbruk
  nummer konvertering
  hastigheten i konverteringen
  tetthet konvertering
  Konverter strøm
vekt masse konvertering

Fra:


Til:


Resultat:

vekt masse konvertering,Weight_Mass Conversion:
kilogram [kg]   , tonn [t]   , gram [g]   , karat [ct]   , pound (US, UK) [lb, lbs]   , pound (Troy, edelt metall)   , unse [g]   , ounce(troy,edelt metall)   , tonn, lang (UK)   , tonn, kort (US)   , grain   , cental   , hundredweight (US)   , hundredweight (UK)   , slug (g-pound)   , stein   , Jordens masse   , solmasse   ,

lengde konvertering,Length Conversion:
meter [m]   , kilometer [km]   , hectometer [hm]   , Decimeter [dm]   , centimeter [cm]   , millimeter [mm]   , mikrometer [um]   , nanometer [nm]   , picometer [pm]   , angstrom [A]   , tomme [in]   , fot (US) [ft]   , yard [yd]   , mile(internasjonalt)[mi]   , du(=mil)   , mil   , nautisk mil   , nautisk mil (UK)   , em (Pica)(=1/6tomme)   , Parsec [pc]   , hånd   , astronomisk enhet   , lysår   , Barleycorn(=1/3 tomme)   , cable(marine enhet)   , kjetting   , ell (UK stoff unit)   , favn [fath]   , furlong   ,

Konverter Volum,Volume Conversion:
liter [l,L]   , liter (1901-1964)   , cubic decimeter[dm^3]   , cubic decameter[dam^3]   , kubikkmeter [m^3]   , deciliter   , centiliter   , kubikk centimeter[cm^3]   , milliliter   , kubikk millimeter[mm^3]   , acre fot   , kubikkyard [yd^3]   , kubikk fot [ft^3]   , cubic inch [in^3]   , gallon (UK)   , gallon (US dry)   , gallon(US)   , fat (olje)   , barrel (UK)   , barrel (US)   , fluid ounce (UK)   , fluid ounce (US)   , pint (UK)   , pint (US dry)   , pint (US)   , quart (UK)   , quart (US dry)   , quart (US)   , cup (US)   , cup (metrisk)   , cup (UK)   , Tabellen skje (US)   , Tabellen skje (metrisk)   , table spoon (UK)   , te skje (US)   , te skje (metrisk)   , tea spoon (UK)   ,

temperatur konvertering,Temperature Conversion:
Celsius [°C]   , Fahrenheit [°F]   , Kelvin [K]   , Rankine [°R]   , Reaumure [°r]   ,

Konverter Område,Area Conversion:
kvadratmeter   , kvadratkilometer   , hektar [ha]   , are   , kvadratcentimeter[cm^2]   , kvadrat millimeter   , acre [ac]   , square mile   , Square yard   , kvadratfot (US,UK)   , kvadratfot(US undersøkelsen)   , kvadrattomme   , kvadrat rod   , Rundskrivet tomme   , rood   , township   ,

press konvertering,Pressure Conversion:
pascal [Pa]   , Kilopascal [kPa]   , hektoPascal [hPa]   , meganewton/kvadrat millimeter   , meganewton/kvadratmeter   , Kilonewton/kvadrat millimeter   , kilonewton/kvadratmeter   , newton/kvadrat millimeter   , newton/kvadratcentimeter   , newton/kvadratmeter   , bar   , millibar   , kilogram kraft/kvadratcentimeter   , kilogram kraft/kvadratmeter   , tonn/kvadratcentimeter   , tonn/kvadratmeter   , tonn(UK)/kvadratfot   , tonn(UK)/kvadrattomme   , tonn(US)/kvadratfot   , tonn(US)/kvadrattomme   , pound/kvadrattomme   , pound/kvadratfot   , centimeter av kvikksølv   , millimeter kvikksølv   , tomme kvikksølv   , meter vann   , centimeter vann   , millimeter vann   , foten av vann   , tomme vann   , poundal/kvadratfot   , kip-force/kvadrattomme   , torr (mm Hg 0°C)   , atmosfære [atm]   ,

Konverter Energi,Energy Conversion:
Joule [J]   , gigajoule [GJ]   , megajoule [MJ]   , kilojoule [kJ]   , watt andre [Ws]   , kilowattime [kWh]   , watt hour [Wh]   , newton meter [Nm]   , calorie (IT)   , calorie (th)   , calorie( mean)   , calorie (15C)   , calorie (20C)   , calorie(ernæringsmessige)   , kilocalorie (IT)   , kilocalorie (th)   , Btu (th)   , Btu (mean)   , Celsius varme enhet   , elektron volt [eV]   , hestekrefter time   , kilogram meter   , fot-pound [ft.lbf]   , tomme -pound [in.lbf]   , therm   , erg   , foot poundal   ,

Konverter Power,Power Conversion:
watt [W]   , gigawatt [GW]   , megawatt [MW]   , kilowatt [kW]   , joule/time   , joule/minutt   , joule/andre   , calorie (th)/time   , calorie(th)/minutt   , calorie(th)/andre   , kilocalorie(th)/time   , kilocalorie(th)/minutt   , kilogram meter/time   , kilogram meter/minutt   , fot-pound/minutt   , fot-pound/andre   , hestekrefter(elektrisk)   , hestekrefter(internasjonalt)   , hestekrefter (vann)   , hestekrefter (metrisk)   , Btu/time   , Btu/minutt   , Btu/sekund   ,

force konvertering,Force Conversion:
newton [N]   , meganewton [MN]   , Kilonewton [kN]   , sthene (=kN)   , dyne   , tonn kraft   , tonn kraft (UK)   , tonn kraft (US)   , kilogram kraft   , pound force   , kip   , poundal   ,

Konverter Tid,Time Conversion:
andre [s]   , femtosecond [fs]   , picosecond [ps]   , nanosekund [ns]   , mikrosekund [us]   , millisekund [ms]   , minutt [min]   , time   , dag [d]   , uke   , måned   , Synodisk måned   , år [y]   , siderisk år   , julian år   , skuddår   , tropiske år   , fjorten dager   , millennium   , århundre   , tiår   , shake   ,

Konverter Vinkel,Angle Conversion:
sirkel   , grad   , gon   , grad   , mil (Nato)   , mil (Sovjetunionen)   , mil (Sverige)   , bue minutt   , arc second   , radian   , revolusjon   , turn   , oktanten   , kvadrant   , sekstanten   , sign   ,

Konverter Drivstofforbruk,Fuel_Consumption Conversion:
gallon (UK)/100 mile   , gallon (US)/100 mile   , kilometer/liter (km/l)   , liter / 100 kilometer   , liter/meter   , mile/gallon (UK)(mpg)   , mile/gallon (US)(mpg)   ,

nummer konvertering,Number Conversion:
byte   , bit   , kilobit [Kb]   , kilobyte [KB]   , megabit [Mb]   , megabyte [MB]   , gigabit [Gb]   , gigabyte [GB]   , terabit [Tb]   , terabyte [TB]   , petabit [Pb]   , petabyte [PB]   , exabit [Eb]   , exabyte [EB]   ,

hastigheten i konverteringen,Speed Conversion:
meter/andre [m/s]   , meter/minutt   , meter/time   , centimeter/andre   , centimeter/minutt   , kilometer/andre   , kilometer/time   , mile/andre   , mile/minutt   , mile/time   , tomme/andre   , tomme/minutt   , fot/andre   , fot/minutt   , fot/time   , yard/andre   , yard/minutt   , yard/time   , knot   , nautisk mil/time   , Mach tall   , lysets hastighet   ,

tetthet konvertering,Density Conversion:
gram/kubikk centimeter   , gram/liter   , gram/milliliter   , kilogram/kubikkmeter   , kilogram/liter   , megagram/kubikkmeter   , milligram/milliliter   , Milligram/liter   , unse/cubic inch   , unse/gallon (UK)   , unse/gallon (US)   , pound/cubic inch   , pound/kubikk fot   , pound/gallon (UK)   , pound/gallon (US)   , korn/gallon (UK)   , korn/gallon (US)   , tonn/kubikkmeter   , tonn(UK)/kubieke yard   , tonn(US)/kubieke yard   , slug/kubikk fot   ,

Konverter strøm,Electric_Current Conversion:
ampere [A]   , teraampere   , gigaampere   , megaampere   , kiloampere [kA]   , milliampere [mA]   , milliamp   , microampere   , nanoampere   , picoampere   , abampere [abA]   , volt/ohm   , watt/volt   , Coulomb/andre   , siemens volt   , weber/henry   , biot [Bi]   , EMU of current   , ESU of current   , franklin/andre   , Gaussian strøm   , gilbert [Gi]   , statampere [stA]   ,


installere gratis enhet konvertering!

Installer enhet konvertering:
Velg farge:
Fra:
Til:
Resultat:
vekt masse konvertering

enhet konvertering, Unit Conversion:
 • vekt masse konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion
  vekt masse konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion enhet konvertering, Unit Conversion English Français Deutsch Español 日本語 繁體 简体 Português Italiano Русский हिन्दी ไทย Indonesia Filipino Nederlands Dansk Svenska Norsk Ελληνικά Polska Türkçe العربية
 • lengde konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion
  lengde konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion enhet konvertering, Unit Conversion English Français Deutsch Español 日本語 繁體 简体 Português Italiano Русский हिन्दी ไทย Indonesia Filipino Nederlands Dansk Svenska Norsk Ελληνικά Polska Türkçe العربية
 • längd konvertering,Enhetsomvandling, Unit Conversion
  vekt masse konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion vekt masse konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion vekt masse konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion centistokes to square meter second conversion - kinematic Kinematic Viscosity conversion is a free online calculator for converting metric and cgs units of viscosity
 • Omrekening,Omrekening, Unit Conversion vikt mass . . .
  vekt masse konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion vekt masse konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion vekt masse konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion centistokes to square meter second conversion - kinematic Kinematic Viscosity conversion is a free online calculator for converting metric and cgs units of viscosity
 • Vekt måleenhet: dalton - Vekt enheter konvertering kalkulator
  Dalton er en målenhet som brukes av vekt lære mer informasjon og detaljer om dalton, inkludert symbolet, skaleringsfaktoren, kategori, prøve konverteringer, etc
 • enhedskonvertering, Unit Conversion
  vekt masse konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion vekt masse konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion centistokes to square meter second conversion - kinematic Kinematic Viscosity conversion is a free online calculator for converting metric and cgs units of viscosity Conversion between square meter second, centistokes, square
 • Omrekening,Omrekening, Unit Conversion Konverter Vinkel . . .
  Konvertera Area,Area Conversion: kvadratmeter , kvadratkilometer , hektar Unit Conversion Konverter Power,enhet konvertering, Convert kcal hr to kilowatt - Conversion of Measurement Units Convert kcal hr to kilowatt - Conversion of Measurement Units You can do the reverse unit conversion from kilowatt to kcal hr, is the SI derived
 • energi konvertering,enhedskonvertering, Unit Conversion
  energi konvertering,enhedskonvertering, Unit Conversion enhedskonvertering, Unit Conversion English Français Deutsch Español 日本語 繁體 简体 Português Italiano Русский हिन्दी ไทย Indonesia Filipino Nederlands Dansk Svenska Norsk Ελληνικά Polska Türkçe العربية
 • Konvertera elektrisk ström,Enhetsomvandling, Unit Conversion
  Konvertera elektrisk ström,Enhetsomvandling, Unit Conversion Enhetsomvandling, Unit Conversion English Français Deutsch Español 日本語 繁體 简体 Português Italiano Русский हिन्दी ไทย Indonesia Filipino Nederlands Dansk Svenska Norsk Ελληνικά Polska Türkçe العربية
 • Density conversion - kilogram cubic meter, gram cubic . . .
  Density conversion is a free online calculator for converting metric and imperial units of density Conversion between kilogram cubic meter, gram cubic centimeter, kilogram liter, pound cubic inch, gram cubic centimeter

enhet konvertering ©2005-2009
| Currency Exchange Rate widget |為替レート |Wechselkurse, Währungsrechner